Tăng cường phối hợp tuyên truyền về hoạt động của MTTQ

Sông Hương 14:11, 15/02/2023

Sáng 15-2, Ủy ban MTTQ tỉnh, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác tuyên truyền. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì Hội nghị; tham dự có đại diện lãnh đạo Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Lãnh đạo Báo Thái Nguyên tham gia đóng góp về các nội dung trong quy chế phối hợp.

Thời gian qua, thực hiện chương trình phối hợp giữa 3 đơn vị, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã có nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên đề tuyên truyền về các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến; tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Riêng đối với Báo Thái Nguyên, trong năm 2022, Tòa soạn đã đăng tải trên 300 tin, bài, phóng sự trên báo in, báo điện tử và các nền tảng số; thực hiện 12 chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân tộc”...

Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2023
Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2023.

Qua đó góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra những tồn tại cần khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác phối hợp tuyên truyền. Đồng thời, khen thưởng 4 cá nhân, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. 

Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh và 3 cơ quan truyền thông về nội dung tuyên truyền trong năm 2023, bao gồm: Tuyên truyền đậm nét về Hội nghị biểu dương chủ tịch MTTQ cấp xã, trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư giai đoạn 2019-2023, Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Tháng cao điểm Vì người nghèo…