Tập trung tổ chức thành công đại hội Hội Nông dân các cấp

Lưu Phượng 15:06, 17/02/2023

Ngày 17-2, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023.

Hội Nông dân tỉnh kiện toàn Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023

Tại Hội nghị, đại diện Hội Nông dân các huyện, thành phố đã thông tin về tiến độ triển khai đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, Thái Nguyên đã có 28/178 đơn vị hội nông dân cấp cơ sở tổ chức xong đại hội. Nhìn chung, công tác tổ chức đại hội diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, đúng quy định.

Theo kế hoạch, trong quý I/2023 Thái Nguyên sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở, quý II/2023 hoàn thành đại hội cấp huyện, thành phố và quý III/2023 sẽ hoàn thành đại hội cấp tỉnh.

Bên cạnh tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, năm 2023, hội nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục bám sát một số nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động Hội; hỗ trợ xây dựng sản phẩm chủ lực của tỉnh; tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cho nông dân…

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã kiện toàn, bổ sung 2 đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023; phối hợp với Công ty Bảo Việt Thái Nguyên thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”.