Trao tặng gần 3.000 sổ bảo hiểm cho người có hoàn cảnh khó khăn

Sơn Lâm 16:26, 02/02/2023

Đại diện lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh cho biết: Thực hiện chương trình phát động “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão 2023", BHXH tỉnh đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ 20 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng số tiền gần 740 triệu đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện Bảo hiểm xã hội  tỉnh nhận kinh phí hỗ trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị để mua BHXH, BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện BHXH tỉnh tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị để mua BHXH, BHYT tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.

Với số kinh phí trên, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố rà soát danh sách những người có hoàn cảnh khó khăn để tặng sổ BHXH, thẻ BHYT và phối hợp với UBND các xã, phường cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trao tặng đến người dân trong toàn tỉnh. Theo đó có tổng số 340 sổ BHXH và 2.587 thẻ BHYT được trao tặng.

Thông qua chương trình phát động tặng sổ BHXH, thẻ BHYT giúp lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao cả của chính sách BHXH, BHYT; giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội có cơ hội được cộng đồng sẻ chia và được hưởng quyền lợi về chăm sóc sức khỏe.