Phát huy vai trò, đóng góp của nữ trí thức trong hoạt động khoa học

Dương Chiêm - Thế Bằng (Sở KH&CN) 15:25, 07/03/2023

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội Nữ trí thức tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò, đóng góp của nữ trí thức với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên”.

Các đồng chí lãnh đạo Sở KH&CN tặng hoa chúc mừng Hội Nữ tri thức tỉnh Thái Nguyên nhân kỳ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tặng hoa chúc mừng Hội Nữ trí thức tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Tại Hội thảo, các đại biểu nữ trí thức đã tập trung thảo luận về một số vấn đề, như: Quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nữ trí thức; vai trò của nữ trí thức trong thời đại công nghệ số; vai trò, đóng góp của nữ trí thức với hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên; nữ trí thức ứng dụng khoa học vào đời sống; nữ trí thức trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ nữ trí thức…

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm góp phần phát huy tiềm năng của nữ trí thức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên.

Hội Nữ trí thức tỉnh được thành lập năm 2018. Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, Hội đã phát huy tốt vai trò, đóng góp của mình với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với 150 hội viên, trong đó hơn 60% có trình độ từ thạc sĩ trở lên, phần lớn các hội viên là những nhà khoa học đã được ghi nhận, tôn vinh qua những giải thưởng khoa học trong và ngoài nước. Nhiều nữ trí thức đã được lựa chọn làm lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ban, ngành, đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...