Đồng Hỷ: Trên 17.600 lượt hộ đạt sản xuất - kinh doanh giỏi

Minh Phương 17:17, 02/06/2023

Trong hai ngày 1 và 2-6, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự có 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 14.700 hội viên nông dân trong toàn huyện.

Các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm OCOP của nông dân huyện Đồng Hỷ được giới thiệu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đã kết nạp mới trên 2.800 hội viên (vượt 88,5% so với chỉ tiêu nghị quyết), tỷ lệ hội viên trong tổng số hộ nông nghiệp đạt 91,2%.

Trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, có trên 34.100 lượt hộ đăng ký hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, có trên 17.600 lượt hộ đạt danh hiệu "Hộ sản xuất - kinh doanh giỏi" các cấp. Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân huyện cũng phối hợp tổ chức 21 lớp đào tạo nghề cho 724 lượt hội viên; chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 12.600 lượt cán bộ, hội viên; thành lập 35 mô hình kinh tế tập thể; quản lý ủy thác các nguồn vốn vay gần 607 tỷ đồng, với trên 7.000 lượt hội viên vay...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 15 người; bà An Thị Hương tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023- 2028; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.


Từ khóa:

đại hội

nông dân

sản xuất