Phú Bình: Bàn giao bò giống cho hộ nghèo, cận nghèo

Nguyễn Chi (Phú Bình) 17:50, 01/06/2023

Ngày 1-6, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Bình tổ chức bàn giao bò giống sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo tại 2 xã Dương Thành và Xuân Phương.

Bàn giao bò tại xã Dương Thành( Phú Bình)
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Bình bàn giao bò giống cho hộ nghèo tại xã Dương Thành.

Trong chương trình, 21 hộ nghèo, cận nghèo ở 2 xã Dương Thành và Xuân Phương đã được nhận 21 con bò nái giống 3B, với trọng lượng từ 160-180 kg/con. Tổng kinh phí mua 21 con bò là 532 triệu đồng, được trích từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Theo đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% giá giống, các hộ nhận bò đối ứng 30% còn lại.

Ngoài tiêu chí là hộ nghèo, cận nghèo, các hộ nhận bò phải đảm bảo các điều kiện có chuồng trại, có lao động và kinh nghiệm chăn nuôi. Tại buổi bàn giao bò, các hộ được cấp phát sổ theo dõi bò và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bò.

Thông qua chương trình nhằm giúp các hộ nghèo, cận nghèo khai thác thế mạnh của địa phương, tận dụng điều kiện tự nhiên để phát triển đàn bò sinh sản, nâng cao thu nhập, hướng tới thoát nghèo bền vững.