Ra mắt mô hình “Dùng làn nhựa đi chợ” tại thị trấn Hương Sơn

Nguyễn Chi (Phú Bình) 11:00, 20/10/2023

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hương Sơn (Phú Bình) vừa ra mắt mô hình “Dùng làn nhựa đi chợ”. Tham gia mô hình bước đầu có 75 thành viên của 15 chi hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hương Sơn tặng làn nhựa cho các thành viên của mô hình.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hương Sơn tặng làn nhựa cho các thành viên của mô hình.

Để hạn chế tác hại của túi nilon, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hương Sơn đã trích kinh phí để mua làn nhựa tặng các thành viên tham gia mô hình. Đồng thời khuyến khích các chi hội chủ động nguồn kinh phí để tặng làn cho tất cả hội viên. 

Việc ra mắt mô hình “Dùng làn nhựa đi chợ” nhằm góp phần tuyên truyền cho cán bộ, hội viên Phụ nữ và người dân thay đổi dần thói quen, hạn chế sử dung túi nilon trong sinh hoạt, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và phong trào chống rác thải nhựa.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Bình đã thành lập 5 mô hình về bảo vệ môi trường ở các lĩnh vực: Thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; ngôi nhà 3 sạch nông thôn mới; xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch; dùng làn nhựa đi chợ.