Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhanh hơn, hiệu quả hơn

Dương Hưng 14:37, 08/03/2024

Sáng 8-3, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì Phiên họp thứ 5 theo hình thức trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành và 9 huyện, thành phố.
Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành và 9 huyện, thành phố.

Trong  năm 2023, Thủ tướng Chính phủ giao 49.562 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương cho các bộ, ngành và địa phương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 29.383 tỷ đồng (bằng 83% kế hoạch).

Theo đánh giá, các chương trình mục tiêu quốc gia được các địa phương triển khai khá hiệu quả. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM): Đến hết năm 2023, cả nước có 6.370/8.167 xã đạt chuẩn NTM (tăng 621 xã so với năm 2022), trong đó có 1.612 xã NTM nâng cao; 270 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. 

Với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các ngành, địa phương đã đầu tư 1.684 công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục… tại 74 huyện; hỗ trợ hơn 1.600 dự án giảm nghèo; đào tạo nghề cho hơn 88.200 người nghèo. Vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 2,93% (giảm 1,1% so với năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn 33% (giảm 5,62% so với năm 2022); tỷ lệ hộ nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 17,82% (giảm 3%), đạt chỉ tiêu của Quốc hội, Chính phủ giao.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có 7 nhóm mục tiêu đều được triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Tại Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện có 118/126 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 93,7%; 16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, vượt 4 xã so với kế hoạch. Đối với giảm nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,33% hộ nghèo (vượt 0,33% kế hoạch); hộ cận nghèo giảm 0,85% (vượt 0,42% kế hoạch). Đối với Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 100% xã và 99% xóm có đường ô tô; 100% xóm có điện lưới quốc gia; 100% vùng đồng bào dân tộc thiểu số có trường, lớp học kiên cố, bà con được hỗ trợ sản xuất, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất...

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí khẳng định, một số khó khăn, vướng mắc về hành lang pháp lý trong quá trình triển khai đã được tháo gỡ. Vì vậy, các bộ, ngành và địa phương phải tiếp tục thực hiện nhanh theo tinh thần “quyết liệt, chủ động”, đảm bảo đúng hơn, hiệu quả hơn.