Đồng Hỷ: Giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân

Tùng Lâm 15:21, 27/03/2024

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, đến nay, huyện Đồng Hỷ đã đầu tư, cải tạo 5 công trình nước sinh hoạt tập trung cho hằng trăm hộ dân người DTTS được hưởng lợi.

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bản Tèn (xã Văn Lăng, Võ Nhai) đã có nước sạch sinh hoạt về tận hộ dân và điểm trường mầm non, tiểu học.
Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bản Tèn (xã Văn Lăng, Võ Nhai) đã có nước sạch sinh hoạt về tận hộ dân và điểm trường mầm non, tiểu học.

Cụ thể, huyện đã đầu tư nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở các xóm: Tân Sơn (kinh phí trên 1,8 tỷ đồng), xóm Dạt (kinh phí gần 1,1 tỷ đồng), xóm Liên Phương, xã Văng Lăng (kinh phí 300 triệu đồng); xóm Bãi Vàng, xã Hợp Tiến (xấp xỉ 1,7 tỷ đồng) và xóm Viến Ván, xã Quang Sơn (kinh phí 350 triệu đồng).

Ngoài ra, huyện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 413 hộ người DTTS với kinh phí trên 1,2 tỷ đồng.