Phấn đấu 100% người lao động đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học

Hằng Nga 15:09, 14/08/2023

Ngày 14-8, Công đoàn Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và 199 đại biểu đại diện cho trên 3.600 đoàn viên trong toàn ĐHTN.

Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và ĐHTN tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn ĐHTN nhiệm kỳ 2023-2028.
Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và ĐHTN tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn ĐHTN nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn ĐHTN hiện có trên 3.600 đoàn viên, sinh hoạt tại 12 công đoàn cơ sở. Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn ĐHTN đã cơ bản thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra. 100% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều tập thể, cá nhân của ĐHTN đã vinh dự được Chính phủ, các bộ, ngành tặng phần thưởng cao quý (2.102 giấy khen, bằng khen, cờ thi đua từ cấp ĐHTN trở lên).

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đề ra 6 chỉ tiêu cụ thể, gồm: 100% cán bộ Công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 40-45% giảng viên có trình độ tiến sĩ và 8-10% giảng viên đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư; phấn đấu 100% viên chức, người lao động trong độ tuổi và đối tượng theo quy định đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học; kết nạp mới 200-300 đoàn viên tại các công đoàn cơ sở trực thuộc; giới thiệu ít nhất 200 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; 100% đơn vị trực thuộc ĐHTN là “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Đại hội đã bầu 15 người vào Ban Chấp hành Công đoàn ĐHTN nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028.