Nỗ lực phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp

Vũ Công 08:39, 07/09/2023

Với phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”, những năm qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp. Qua đó góp phần hoàn thành kế hoạch được Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Lãnh đạo LĐLĐ TP. Sông Công trao quyết định thành lập CĐCS cho Công ty TNHH Môi trường Sông Công.
Lãnh đạo LĐLĐ TP. Sông Công trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Môi trường Sông Công.

Công ty TNHH Môi trường Sông Công, có địa chỉ tại xã Tân Quang (TP. Sông Công), chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2022, với ngành nghề chính là thu gom, xử lý và tái chế chất thải. Lực lượng lao động thường xuyên của Công ty có khoảng 140 người.

Đặc thù công việc của người lao động trong Công ty là hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều nguồn chất thải khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, ngay sau khi Công ty đi vào hoạt động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Sông Công đã gặp gỡ Ban lãnh đạo và người lao động để tuyên truyền về việc thành lập tổ chức công đoàn, để bảo vệ quyền lợi, có các biện pháp hỗ trợ sức khỏe cho người lao động.

Sau buổi tuyên truyền, doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức công đoàn đối với đơn vị và người lao động. Vì thế, tháng 5 vừa qua, Công ty TNHH Môi trường Sông Công đã quyết định thành lập CĐCS với 131 đoàn viên. 

Chị Cao Thị Trang, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết: Chúng tôi đã được LĐLĐ TP. Sông Công tích cực hỗ trợ, giúp đỡ để từng bước kiện toàn, tập trung xây dựng các chương trình, hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động; thực hiện thu, chi, trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn đúng theo quy định; tham gia các hoạt động do công đoàn các cấp phát động...

Cùng với CĐCS Công ty TNHH Môi trường Sông Công, từ năm 2018 đến nay, LĐLĐ TP. Sông Công đã thành lập được 10 CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và kết nạp mới được 3.148 đoàn viên. Qua đó, nâng tổng số CĐCS trên địa bàn lên 80 đơn vị, với 8.153 đoàn viên.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Chủ tịch LĐLĐ TP. Sông Công, thông tin: Chúng tôi thường xuyên khảo sát, thống kê tình hình người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, xác định những doanh nghiệp đủ điều kiện để thành lập CĐCS. Sau đó, LĐLĐ thành phố tiến hành tuyên truyền cho chủ sử dụng lao động và người lao động thấy được vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Từ đó, để họ tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn, cũng như thành lập CĐCS.

Tính rộng trong toàn tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch về công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS cho cả nhiệm kỳ; giao kế hoạch hàng năm cho các công đoàn trực tiếp cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Song song với đó, LĐLĐ tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hàng năm, Ban Chỉ đạo tiến hành khảo sát, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp và công nhân trên địa bàn tỉnh, để thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn.

Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã kết nạp mới được 55.106 đoàn viên (đạt 111% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra) và thành lập mới 147 CĐCS. Qua đó nâng tổng số CĐCS trên địa bàn tỉnh lên 1.395 đơn vị, với 153.456 đoàn viên.

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của tổ chức Công đoàn. Do vậy, thời gian tới, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để các chủ doanh nghiệp thành lập CĐCS; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; tập trung triển khai các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Từ đó thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn một cách chủ động và tự nguyện...