Cam kết khắc phục ngay những thiếu sót về an toàn, vệ sinh lao động

Ngọc Chuẩn 08:53, 25/04/2023

Đoàn kiểm tra liên ngành do Hội đồng An toàn - Vệ sinh lao động tỉnh chủ trì vừa tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động - vệ sinh lao động (ATLĐ - VSLĐ) năm 2023 tại Công ty TNHH công nghệ tấm lát sàn Ausda (Khu công nghiệp Yên Bình, TP. Phổ Yên) - ảnh.

 

Công ty TNHH công nghệ tấm lát sàn Ausda hiện có 71 lao động, trong đó có 14 lao động là người nước ngoài. Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, Công ty cơ bản thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động. 

Sau khi kiểm tra, Đoàn đề nghị Công ty khắc phục ngay một số vấn đề, như: Cần ghi đúng chức danh nghề nghiệp của người lao động trong hợp đồng lao động; thu hồi số tiền hơn 2,3 triệu đồng do người lao động hưởng chế độ sai quy định để nộp về tài khoản của Bảo hiểm Xã hội tỉnh; đăng ký nội quy lao động với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Cùng với đó, Công ty cần thực hiện báo cáo định kỳ về công tác ATLĐ - VSLĐ, y tế lao động theo đúng quy định; xây dựng phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATLĐ nghiêm trọng; nghiêm túc tổ chức diễn tập định kỳ; thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên…

Đại diện Công ty cam kết sẽ khắc phục ngay những thiếu sót, hạn chế được Đoàn kiểm tra chỉ ra, bảo đảm thực hiện đúng các quy định trong công tác ATLĐ - VSLĐ.