Công ty CP cơ khí Gang Thép: Cam kết thực hiện ngay các quy định về an toàn lao động

Ngọc Chuẩn 18:57, 19/04/2023

Ngày 19-4, Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động (VSLĐ) tại Công ty CP cơ khí Gang Thép (TP. Thái Nguyên) - ảnh. 

Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra tại Công ty CP cơ khí Gang Thép.
 

Công ty CP cơ khí Gang Thép hiện có 356 lao động, 100% có ký kết hợp đồng lao động. Qua kiểm tra, Công ty cơ bản chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn - VSLĐ trong quá trình vận hành sản xuất.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế được Đoàn chỉ ra và yêu cầu Công ty khắc phục ngay, như: Cần chấp hành nghiêm việc đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về nội quy lao động; xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; có phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn - VSLĐ nghiêm trọng; thực hiện khai báo việc sử dụng 39 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tiến hành rà soát và huấn luyện an toàn - VSLĐ từ nhóm 1 đến nhóm 6; có sổ theo dõi việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân theo mẫu quy định; tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm cho 217 lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 53 lao động là người cao tuổi.

Đại diện Công ty nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đề nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành, cam kết khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để bảo đảm an toàn - VSLĐ.