Thái Nguyên: Trên 88% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh

Tùng Lâm 14:55, 19/03/2023

Theo thông tin từ ngành Y tế, đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 88,51% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ lệ hộ dân ở thành thị có nhà tiêu hợp vệ sinh là 95,61%; tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh là 84,30%.

Cán bộ y tế phường Tích Lương (TP. Thái Nguyên) tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường sống, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân.
Cán bộ y tế phường Tích Lương (TP. Thái Nguyên) tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường sống, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân.

Sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh là một trong những nguyên nhân gây ra dịch bệnh. Việc xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đúng quy cách có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe và môi trường xung quanh.

Bởi vậy, kết quả nêu trên cho thấy, Thái Nguyên đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về tầm quan trọng của việc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Từ đó, mỗi hộ dân đã có ý thức vệ sinh môi trường sống, đặc biệt là xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh để nâng cao sức khỏe.

Thái Nguyên đang phấn đấu hết năm 2023, số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt xấp xỉ  90%.