Hoa thơm nở giữa núi rừng, kỳ 1: “Trụ cột” của bản là đảng viên

Huệ Dinh - Nguyễn Nguyên 10:54, 27/03/2024

Với hơn 380 nghìn người, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 30% số dân của tỉnh Thái Nguyên. Cư trú phân tán, địa hình chia cắt phức tạp, trình độ học vấn còn hạn chế, kinh tế phát triển chưa đồng đều… nên vùng đồng bào DTTS luôn bị các phần tử xấu và thế lực thù địch tìm mọi cách lợi dụng. Bởi vậy, người có uy tín - những “trụ cột” của xóm, bản đóng một vai trò quan trọng khi luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ như những đóa hoa thơm nở giữa đại ngàn, là tấm gương để bà con học tập, noi theo...