Khai thác gắn với bảo vệ nguồn tài nguyên nước lưu vực sông Cầu

Hằng Nga 16:55, 22/03/2024

Thái Nguyên là địa phương có diện tích chiếm phần lớn trong lưu vực sông Cầu. Trong quá trình khai thác nguồn tài nguyên phát triển kinh tế, lưu vực sông Cầu ngày càng bị ô nhiễm. Do vậy, cùng với khai tác nguồn tài nguyên nước, thời gian qua, Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm, chất lượng nước sông Cầu cũng có xu hướng cải thiện rõ rệt...