Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Mai An 09:04, 26/03/2024

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dân quân tự vệ (DQTV) và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”. Trải qua 89 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (28/3/1935 - 28/3/2024), dưới sự lãnh đạo của Đảng, bên cạnh việc xây dựng, bảo vệ an ninh - quốc phòng, DQTV còn là lực lượng bám sát cơ sở, đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, tham gia hoạt động xã hội...