Vươn lên trên núi đá

Hải Đăng 08:33, 29/03/2024

Bài toán phát triển kinh tế chưa bao giờ là dễ dàng, kể cả với những vùng tương đối thuận lợi. Ở huyện vùng cao Võ Nhai, phần lớn diện tích là núi non hiểm trở và đất rừng đặc dụng, ngước mắt là núi, nhìn xuống là thung sâu, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, thì bài toán phát triển kinh tế càng “khó giải”… Nhưng chúng tôi đã nhìn thấy sức mạnh tiềm tàng trong mỗi người dân nơi đây. Họ không chịu khuất phục trước khó khăn, từng ngày vươn lên trên núi đá...