Đường du lịch Sông Công - núi Cốc: Chậm mặt bằng, lúng túng bố trí tái định cư

Minh Phương 15:17, 04/04/2024

Tuyến đường du lịch Sông Công - núi Cốc là một trong những dự án trọng điểm của TP. Sông Công, giai đoạn 2022-2025. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 10-2022, với tổng mức đầu tư trên 320 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Dự án đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và giao đất tái định cư cho các hộ dân có đất ở bị thu hồi...