Lão nông làm giàu từ cây thanh long

Lưu Phượng 09:28, 05/04/2024

Ông Dương Văn Chín (ở xóm Làng Phan, xã Cổ Lũng, Phú Lương) được nhiều người biết đến là tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, với mô hình nuôi cá và trồng cây ăn quả...