Nhân lên niềm tự hào và ý thức trách nhiệm

Linh Lan 08:56, 09/04/2024

Mô hình “Tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc” được triển khai hơn một năm qua trên địa bàn phường Chùa Hang (TP. Thái Nguyên) đã góp phần làm đẹp đô thị, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Cách làm này cũng đồng thời tiếp thêm nguồn động lực, cổ vũ mỗi cán bộ, đảng viên, người dân nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương...