Ở hai đầu trận thắng

Hữu Minh (TP. Thái Nguyên) 08:51, 09/04/2024

Khi tham gia viết tác phẩm tuyên truyền cho dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi đi tác nghiệp ở hai địa bàn chính là ATK Định Hóa (Thái Nguyên) và tỉnh Điện Biên, vì lẽ một nơi là đại bản doanh tối cao ra những quyết định lịch sử và một nơi là chiến trường làm nên lịch sử… Đứng trên lán nhỏ Tỉn Keo - nơi ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tôi chợt nhớ về mấy câu thơ: "Đất nước bao nhiêu năm binh lửa/Mà chiến trường vẫn chia nửa vầng trăng"...