“Quả đấm thép” của lực lượng Công an

Mai An 09:56, 15/04/2024

Được coi như “quả đấm thép” của lực lượng Công an, trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành (15/4/1974 - 15/4/2024), lớp lớp cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, sự mưu trí, tinh thần dũng cảm, không tiếc máu xương bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Họ thực sự xứng đáng với danh dự và truyền thống của lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...