Đảng quang vinh và dấu mốc 93 năm lãnh đạo đất nước

Ngọc Anh 07:50, 22/01/2023

Trong không khí hân hoan vui Xuân đón tết, mỗi người dân Việt Nam càng tự hào hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam – một ngày trọng đại trong lịch sử dân tộc. 93 mùa Xuân có Đảng, đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh ngày càng hiện hữu.

Diện mạo của Thủ đô Hà Nội ngày càng hiện đại, khang trang. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản.
Diện mạo của Thủ đô Hà Nội ngày càng hiện đại, khang trang. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản.

Thực tiễn cách mạng nước ta 93 năm qua đã khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với đường lối chính trị đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam đã làm lên những mốc son lịch sử chói lọi trong thế kỷ XX. Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đưa đến sự ra đời Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH). Thắng lợi của hai cuộc trường kỳ kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước, đưa đất nước bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH.

Kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và lịch sử dân tộc lựa chọn, Đảng ta, dân tộc ta đã vượt qua biết bao gian nan, thử thách cam go, kiên trì nghiên cứu, vận dụng sáng tạo lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp với tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam để thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một đất nước với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phát triển sang nền kinh tế đa dạng, có tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng lớn và cấn đối trong tổng thể nền kinh tế. Quy mô nền kinh tế đạt trên 413 tỷ USD, đứng thứ 5 ASEAN, 14 châu Á, 37 thế giới.

Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 3.800 USD năm 2022. Kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao. Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được hình thành và phát triển... Đến nay, nước ta đã có quan hệ kinh tế thương mại với 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã tham gia 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA), đã có trên 70 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường...

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự biến động của thị trường thế giới và khan hiếm xăng dầu, áp lực lạm phát, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng cao hàng đầu khu vực là 8%. Kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 700 tỷ USD; thu hút vốn FDI đạt gần 20 tỷ USD – mức cao nhất trong 5 năm qua. Số doanh nghiệp quay lại hoạt động gấp 1,5 lần số doanh nghiệp rút khỏi thị trường...

Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; là biểu hiện sinh động, sáng ngời của “ý Đảng, lòng dân”...

Kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang, tiếp nối truyền thống hào hùng hơn 90 năm xây dựng và phát triển, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Mục tiêu đến năm 2030, cũng là năm Đảng ta kỷ niệm 100 năm thành lập, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện được mục tiêu to lớn, cao cả đó, Đảng ta quyết tâm tiếp tục nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, thực sự là đạo đức là văn minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển đất nước hùng cường đã và đang lan tỏa, cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp Nhân dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập. Niềm tin của Nhân dân với Đảng tiếp tục được củng cố vững chắc, tạo ra sung lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 

Là một tỉnh nằm ở trung tâm miền núi phía Bắc, Thái Nguyên đóng góp to lớn trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi sướng và lãnh đạo, Thái Nguyên đã và đang vươn lên mạnh mẽ, nhiều mặt phát triển bứt phá, gặt hái nhiều thành tựu toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực...

Bước vào năm 2022, mặc dù đại dịch COVID-19 không còn diễn biến phức tạp, nhưng khó khăn, thách thức đặt ra bởi tác động của tình hình thế giới, trong nước là không hề nhỏ. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, quyết tâm, tinh thần đổi mới, sáng tạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã gặt hái nhiều thành tựu hết sức quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,59%; thu ngân sách đạt trên 19 nghìn tỷ đồng, phấn đấu tự cân đối ngân sách và trở thành địa phương thứ 16 có tỷ lệ điều tiết ngân sách về Trung ương; thu nhập bình quân đầu người đạt 107 triệu đồng/người/năm; giá trị xuất khẩu tăng trên 10% so với năm 2021, đứng thứ tư cả nước. Thái Nguyên tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đạt gần 10,3 tỷ USD...

Với niềm tin và khát vọng về một Thái Nguyên giàu mạnh, bước sang năm 2023, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Đón xuân Quý Mão 2023 trong niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.