Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công nhân lao động

Thanh Quỳnh (TP. Thái Nguyên) 13:48, 03/04/2023

Mới đây, tại Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, ở xóm Làng Luông, xã Bình Thành (Định Hóa), Trung tâm Chính trị TP. Thái Nguyên đã phối hợp với Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho 98 công nhân, người lao động trong Công ty.

Sau 5 ngày học tập với hình thức học trực tiếp vào thứ bảy và chủ nhật, các học viên đã được giảng viên của Trung tâm Chính trị TP. Thái Nguyên truyền đạt các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo Trung tâm Chính trị TP. Thái Nguyên trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các học viên.
Lãnh đạo Trung tâm Chính trị TP. Thái Nguyên trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các học viên.

Kết thúc lớp học, 100% học viên đạt yêu cầu, được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 38 học viên xếp loại giỏi, 60 học viên xếp loại khá.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức lớp học và các học viên đã dâng hương báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối tại Di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc và Nhà tưởng niệm Bác ở xã Phú Đình; tham quan, nghiên cứu thực tế tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.