Công an huyện Phú Bình: Dân vận khéo, kéo giảm tội phạm

Quỳnh Trang 16:46, 31/03/2023

Xác định công tác dân vận có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh việc triển khai tốt các mặt chuyên môn, công an các cấp huyện Phú Bình còn thường xuyên quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Qua đó xây dựng được nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội…

Công an xã Lương Phú tham gia giải tỏa hành lang giao thông trên địa bàn.
Công an xã Lương Phú tham gia giải tỏa hành lang giao thông trên địa bàn.

Đại úy Hoàng Văn Trịnh, Trưởng Công an xã Tân Thành, cho biết: Ghi nhớ lời dạy của Bác “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, hàng năm, Công an xã đều căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch về công tác dân vận. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự. Khoảng 2 năm trở lại đây, tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn xã giảm hẳn so với trước, nhất là đánh bạc.

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, Công an huyện Phú Bình đã tập trung quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của dân vận nói chung, dân vận trong lực lượng Công an nói riêng để mỗi cán bộ, chiến sĩ nắm vững và làm tốt công tác vận động quần chúng.

Trong công tác dân vận, công an các cấp huyện Phú Bình luôn xác định: Thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, phát huy vai trò làm chủ trên trong đảm bảo an ninh trật tự; chủ động nắm tình hình tại cơ sở, kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; quan tâm xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; duy trì phát huy hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện, tình nguyện giúp đỡ nhân dân...

Theo thống kê của Công an huyện Phú Bình, toàn huyện đang duy trì gần 20 loại mô hình quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó có nhiều mô hình tiêu biểu được nhân rộng và đạt kết quả tích cực như: Tổ tự quản gắn với cụm camera an ninh; xây dựng xóm bản văn hóa, bình yên về an ninh trật tự; xứ đạo an toàn về an ninh trật tự...

Qua các mô hình, trung bình mỗi năm quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an khoảng 300 tin báo, tố giác tội phạm.

Thượng tá Phí Thanh Hải, Phó Trưởng Công an huyện Phú Bình, cho biết: Với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, công tác dân vận của lực lượng Công an huyện Phú Bình đã góp phần tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.