TP. Thái Nguyên: 7/7 giảng viên thao giảng đạt loại Giỏi

Duy Phương 12:24, 19/05/2023

Sáng 19-5, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức tổng kết thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2023.

Lãnh đạo TP. Thái Nguyên và Trường Chính trị tỉnh tặng Giấy khen, chúc mừng các thí sinh dự thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2023.
Lãnh đạo TP. Thái Nguyên và Trường Chính trị tỉnh tặng Giấy khen, chúc mừng các thí sinh dự thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, công tác thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2023 của Đảng bộ thành phố đã được tổ chức thành công, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu và nội dung đề ra. Có 7 thí sinh tham gia thao giảng, trong đó có 2 giảng viên chuyên trách, 5 giảng viên kiêm nhiệm. Nội dung thao giảng gồm 3 phần: Soạn giáo án, thực giảng và trả lời câu hỏi nghiệp vụ.

Kết quả, 7/7 thí sinh đều đạt loại Giỏi và được Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tặng Giấy khen.

Việc tổ chức thao giảng nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, trình độ, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng thời, đây là cơ sở để thành phố lựa chọn giảng viên xuất sắc tham gia thao giảng giảng viên lý luận chính trị cấp tỉnh năm 2024.