Triển khai đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hải Hằng 16:21, 25/05/2023

Ngày 25-5, Huyện ủy Đại Từ triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên địa bàn huyện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được kết nối tới 32 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị của huyện và các xã, thị trấn, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo huyện, các báo cáo viên cấp tỉnh thuộc Đảng bộ huyện; cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Huyện ủy - đoàn thể và Đảng bộ Khối các cơ quan thuộc UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng và có ý nghĩa thiết thực trong toàn Đảng bộ huyện. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) truyền đạt hai nội dung: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; nội dung cơ bản trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi lĩnh hội các nội dung trên, các đại biểu tiếp tục về triển khai trong các cuộc sinh hoạt chi bộ thường kỳ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động; nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...