ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2023-2028:
Xây dựng Công đoàn Viên chức tỉnh vững mạnh toàn diện

Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên 11:00, 03/06/2023

Trong 5 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh trao hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Hoàng Thị Hồng Ngân, thuộc CĐCS Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên.
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh trao hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Hoàng Thị Hồng Ngân, thuộc CĐCS Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện đang chỉ đạo trực tiếp 42 CĐCS trực thuộc và 37 CĐCS thành viên với 3.092 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Với đặc điểm là công đoàn cấp trên cơ sở không có chính quyền đồng cấp, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về định hướng phong trào CBCCVC, Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai các nội dung, chương trình hành động cho phù hợp với đặc điểm của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó là sự năng động, nhiệt tình, sáng tạo, gắn việc xây dựng CĐCS vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Viên chức tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8 chỉ tiêu.

Cụ thể, về phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVC, người lao động, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”... phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình.

Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Công đoàn Viên chức tỉnh đã có 486 sáng kiến tham gia, vượt 162% so với kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao.

Hằng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn 100% CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị CBCCVC theo quy định.

Trong nhiệm kỳ qua, do thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nên không có đơn thư khiếu nại vượt cấp thắc mắc về quyền lợi và chế độ của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Trong công tác chăm lo cho đoàn viên, 5 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hoá thiết yếu cho trên 2.000 lượt đoàn viên với giá ưu đãi như: Bảo hiểm xe máy, ô tô; bảo hiểm tai nạn cá nhân, xét nghiệm kiểm tra sức khoẻ miễn phí; thăm hỏi, động viên 715 lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 500 triệu đồng; hỗ trợ xây 2 nhà Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 60 triệu đồng; kịp thời hỗ trợ đoàn viên bị nhiễm COVID-19 với tổng số tiền 84 triệu đồng, hỗ trợ 366 lượt CBCCVC, người lao động vay số tiền 10,930 tỷ đồng từ “Quỹ trợ giúp công nhân lao động nghèo”...

Cùng với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Viên chức tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động; tích cực đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn...

Trong nhiệm kỳ đã có 120 lượt tập thể và cá nhân được công đoàn cấp trên khen thưởng về thành tích trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; trên 90% cơ quan, đơn vị có CĐCS đạt chuẩn Cơ quan văn hóa. Công đoàn Viên chức tỉnh liên tục được LĐLĐ tỉnh công nhận là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với mục tiêu “Tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện”, trong nhiệm 2023-2028, Công đoàn Viên chức tỉnh đặt ra một số chỉ tiêu: 100% CĐCS tổ chức hội nghị CBCCVC theo đúng quy định; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị có thu nhập tăng thêm cho CBCCVC, người lao động; có 75% trở lên số CBCCVC, người lao động thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; hằng năm có trên 90% trở lên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn Cơ quan văn hóa; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú để cấp uỷ xem xét, đề nghị cấp trên kết nạp vào Đảng...