TP. Thái Nguyên:
Thu hút nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao

Linh Lan 17:46, 01/06/2023

Tại buổi làm việc với 11 xã của thành phố về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2023-2025, tổ chức chiều 1-6, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên yêu cầu: Thời gian tới, các xã cần tập trung thu hút mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Đồng thời, triển khai hiệu quả các đề án về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2021-2025.

Đại diện xã Phúc Xuân phát biểu tại Hội nghị.
TP. Thái Nguyên có 11 xã trực thuộc, gồm: Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Thịnh Đức, Tân Cương, Cao Ngạn, Sơn Cẩm, Huống Thượng, Linh Sơn, Đồng Liên.

Theo báo cáo tại Hội nghị: Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở 11 xã của TP. Thái Nguyên cơ bản đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế phát triển ổn định, duy trì tốt các tiêu chí nông thôn mới.

Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại -dịch vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các xã còn một số hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở một số xã chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới còn đạt thấp; công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở có thời điểm chưa chặt chẽ, còn có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận tại Hội nghị; nghiên cứu, đề xuất báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, có nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị của các xã về: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình tại địa phương; tăng cường các đề án về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với cây chè; quan tâm đầu tư kinh phí cho các xã đạt tiêu chí nông thôn mới; đề nghị chuyển đổi những diện tích trồng cây nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng chè…

Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã thống nhất với những đề xuất, kiến nghị của các xã và giao UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giải quyết để Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.


Từ khóa:

nông thôn mới

nguồn lực