Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số dự án quan trọng

Hồng Tâm - Mạnh Hùng 17:29, 01/06/2023

Chiều 1-6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 52, nhiệm kỳ 2020-2025, để thảo luận, cho ý kiến về chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn TP. Phổ Yên và báo cáo đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong số các dự án xin ý kiến, đáng chú ý là dự án sân golf Gold tại xã Thành Công (TP. Phổ Yên). Đây là dự án có tổng vốn đầu tư trên 387 tỷ đồng (trong đó có trên 124 tỷ đồng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng); quy mô sử dụng đất tương đối lớn và có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do đó cần trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Trong quá trình thực hiện các thủ tục dự án, tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu nhà đầu tư phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về thủy lợi, phòng chống thiên tai.

Về các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn TP. Phổ Yên được cho ý kiến gồm: Khu dân cư Đại Thắng tại 2 phường Đồng Tiến và Bãi Bông; Tổ hợp thương mại, dịch vụ hỗn hợp Nam Thái tại phường Nam Tiến và khu đô thị Ấm Diện 2 tại phường Hồng Tiến đều đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến áp dụng hình thức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư. Việc khẩn trương triển khai các dự án nhằm bảo đảm dự toán thu ngân sách năm 2023 và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương đối với các dự án và giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến, chỉ đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền và đúng quy định. Trong quá trình triển khai các dự án, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp hành các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước; đặc biệt chú trọng thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, thi công đúng tiến độ, chất lượng như cam kết.

Đối với báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn tình hình triển khai, những kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đề xuất bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục tập trung nguồn lực hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực tổ chức và hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí dự Hội nghị để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo, tiếp tục trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến theo quy định.