Có đoàn kết, có thành công

Trịnh Phương 07:42, 02/06/2023

Cùng với phát huy dân chủ, thời gian qua, Ủy ban MTTQ TP. Sông Công không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Từ năm 2022 đến nay, TP. Sông Công huy động nguồn lực trên 130 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn và một số công trình công cộng khác.
Từ năm 2022 đến nay, TP. Sông Công huy động nguồn lực trên 130 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn và một số công trình công cộng khác.

Theo ông Lê Quý Dương, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Sông Công: Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, mặt trận các xã, phường tích cực tuyên truyền tới toàn thể hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trên cơ sở đó phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trên địa bàn đã xây dựng được 17 mô hình gắn với các phong trào thi đua “Sông Công chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời duy trì hiệu quả 114 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 76 mô hình tập thể và 38 mô hình cá nhân. Các mô hình này đã huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân trong xây dựng và phát triển đô thị, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng dân cư đối với công tác an sinh xã hội...

Với mục tiêu trở thành phường và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025, Ủy ban MTTQ xã Bá Xuyên đã tích cực vận động nhân dân hiến đất, chung tay đóng góp sức người, sức của để làm đường giao thông và các công trình công cộng khác.

Ông Đồng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bá Xuyên, thông tin: Từ năm 2022 đến nay, người dân trong xã đã tự nguyện hiến hơn 7.600m2 đất các loại để đổ bê tông trên 16km đường giao thông, gần 1km kênh mương... Sau khi các tuyến đường hoàn thành, nhân dân đã chung tay lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng và trồng hoa, cây cảnh để môi trường thêm xanh, sạch, đẹp.

Người dân trên địa bàn TP. Sông Công tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa.
Người dân trên địa bàn TP. Sông Công tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa.

Hằng năm, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Trong “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”, thành phố đã tiếp nhận trên 1,3 tỷ đồng, từ đó phối hợp tổ chức thăm, tặng trên 800 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 300 suất quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 150 triệu đồng...

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố cũng tích cực tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo các luật, chế độ, chính sách, chỉ thị, nghị quyết. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...

Ông Lê Văn Cam, Trưởng Ban Công tác mặt trận tổ dân phố 13, phường Thắng Lợi, chia sẻ: Trong tổng số 990 triệu đồng xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố, ngoài số tiền 70 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ, số còn lại đều do nhân dân đóng góp và từ nguồn xã hội hóa. Các nội dung, kế hoạch xây dựng Nhà văn hóa đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất với nhân dân nên nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao. Đặc biệt, công tác giám sát cộng đồng đã mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy tinh thần dân chủ, huy động người dân tham gia làm “tai mắt”, giám sát công trình mà họ được thụ hưởng.