Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Quỳnh Trang 16:01, 15/04/2023

Xác định dân vận là “chìa khóa” để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, huyện Đồng Hỷ luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác này. Từ đó góp phần xây dựng tổ chức đảng và chính quyền vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn...

Cán bộ Công an xã Văn Lăng (Đồng Hỷ) hướng dẫn và vận động bà con dân tộc Mông ở xóm Khe Mong đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.L
Cán bộ Công an xã Văn Lăng (Đồng Hỷ) hướng dẫn và vận động bà con dân tộc Mông ở xóm Khe Mong đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.L

Tìm hiểu tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, chúng tôi nhận thấy cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Điều đó thể hiện qua việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ các văn bản của tỉnh, của huyện về công tác này; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện “Dân vận khéo”; quan tâm xây dựng các điển hình, mô hình và tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Công tác tuyên truyền, vận động cũng được các địa phương chủ động đa dạng hóa về nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tế. Điển hình như tại xã Văn Lăng. Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, xã ưu tiên tập trung giải quyết những việc khó, mới nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt, Văn Lăng chú trọng và phát huy tốt vai trò của các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động sản xuất, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Ngô Thị Nhị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Lăng, cho biết: Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, địa phương đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật trong số đó là phong trào hiến đất làm đường. Hiện nay, trên địa bàn xã đang triển khai 2 công trình làm đường bê tông tại xóm Bản Tèn và đường liên xóm Khe Hai - Vân Khánh. Để công trình được triển khai thuận lợi, xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân hiến hàng trăm m2 đất để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.

Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thời gian qua, huyện Đồng Hỷ đã có nhiều giải pháp, như: thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cả về lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đội ngũ làm công tác dân vận; hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở; tập trung xây dựng hình ảnh người cán bộ dân vận gần dân, thân dân để “nói cho bà con rõ, chỉ rõ cho bà con làm theo”; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc tiếp thu, lắng nghe ý kiến của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xã Hóa Trung (Đồng Hỷ) đã vận động nhân dân hiến đất, tài sản để bê tông hóa được trên 11km đường ngõ xóm.
Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xã Hóa Trung (Đồng Hỷ) đã vận động nhân dân hiến đất, tài sản để bê tông hóa được trên 11km đường ngõ xóm.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ: Để cụ thể hóa các giải pháp nêu trên, trong công tác dân vận, huyện Đồng Hỷ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân không tin, không theo các “tà đạo”, tổ chức bất hợp pháp.

Đồng Hỷ cũng triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân...

Từ việc chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận, huyện Đồng Hỷ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng và duy trì được 350 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Từ năm 2022 đến nay, huyện đã vận động nhân dân hiến trên 14.000m2 đất, đóng góp gần 7.000 ngày công lao động và đối ứng hàng tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn...

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương cho biết thêm: Thời gian tới, huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua; nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; nâng cao năng lực và chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.