Dân vận tốt để góp phần hoàn thành mục tiêu lớn

Hoàng Anh 17:20, 12/04/2023

Tiếp tục chương trình kiểm tra kết quả 2 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 9/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025" (Đề án 05), chiều 12-4, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra tại huyện Định Hóa.

 

Sau 2 năm thực hiện Đề án 05, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở đạt được một số kết quả tích cực trong việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân được tăng cường, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận cao… từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm và sâu rộng. Điển hình như trong xây dựng nông thôn mới (NTM), trong 2 năm, huyện đã huy động được gần 2 tỷ đồng, vận động nhân dân hiến đất và đóng góp tiền, công để xây dựng, mở rộng 169/228 nhà văn hóa; đến hết năm 2022, có 16/22 xã đạt chuẩn NTM.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 231 mô hình “dân vận khéo”. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thu hút đông đảo người dân tích cực tham gia…

Tuy nhiên, còn đơn vị dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu của Đề án 05 mang tính chung chung; việc triển khai và cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giao ở một số ít đơn vị chưa kịp thời…

Đồng chí Dương Văn Tiến ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và kết quả công tác dân vận của huyện Định Hóa. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện cần tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền để nhân dân chung tay góp sức, đồng thuận cao thực hiện thành công mục tiêu xây dựng huyện NTM trong năm 2023; nhân rộng các mô hình dân vận khéo, mô hình kinh tế hiệu quả…