Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong Quân đội

Lương Hạnh 14:55, 31/10/2023

Ngày 31-10, tại Nhà văn hóa Quân khu 1, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tổ chức Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân khu vực phía Bắc tháng 10-2023. Tham dự có hơn 200 đại biểu là báo cáo viên của các cơ quan, đơn vị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Cục Tuyên huấn quán triệt các chuyên đề, như: Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân và những vấn đề đặt ra; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tác động đến thế giới và Việt Nam; nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam... Ngoài ra, các đại biểu được thông tin tổng hợp về tình hình thời sự, chính trị quốc tế, khu vực và trong nước nổi bật tháng 10 năm 2023.

Hội nghị giúp các đại biểu nắm chắc nội dung, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị tổ chức tuyên truyền, định hướng dư luận, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu và thông tin xấu, độc, làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trước đó, các đại biểu đã đi thực tế, tham quan công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 - Quân khu 1.