UBND tỉnh bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV

Hạ Liên - Lăng Khoa 15:22, 10/10/2023

Ngày 10-10, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Phiên họp toàn thể thứ 27 của UBND tỉnh để thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV; cho ý kiến về một số nội dung tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh trình xin ý kiến Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Quang cảnh Phiên họp.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng chủ trì Phiên họp.

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chủ trì Phiên họp. Dự Phiên họp có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

9 tháng qua, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục biến động, khó dự báo, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước đạt 4,35% so với cùng kỳ năm 2022 (bình quân chung cả nước là 4,24%), thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 694,8 nghìn tỷ đồng, bằng 68,1% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu đạt 20,76 tỷ USD, bằng 84,7% so với cùng kỳ, đạt 59,3% kế hoạch năm. Thu ngân sách Nhà nước đạt 11.327 tỷ đồng, bằng 84,4% so với cùng kỳ, đạt 56,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, cơ bản đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra…

Lãnh đạo UBND TP. Phổ Yên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023.
Lãnh đạo UBND TP. Phổ Yên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023.

Tại Phiên họp có 2 nội dung được các đại biểu quan tâm, tập trung thảo luận, gồm: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH 9 tháng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm quý IV; giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách cả năm đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trong bối cảnh số thu đạt được trong 9 tháng còn thấp.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 9, thu tiền sử dụng đất mới đạt gần 30%; tiền thuê đất đạt trên 53% kế hoạch năm. Trong đó, TP. Thái Nguyên và TP. Sông Công có số dự toán được giao lớn (lần lượt là 2.000 tỷ đồng và trên 900 tỷ đồng), khó có khả năng hoàn thành kế hoạch. Một số địa phương khác như huyện Đại Từ, TP. Phổ Yên, kết quả thu khá tốt, theo dự báo sẽ đạt và vượt kế hoạch được giao, song cũng không đủ để bù đắp cho khoản thu có khả năng thiếu hụt của TP. Thái Nguyên và TP. Sông Công.

Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần tiếp tục có những giải pháp cụ thể, rõ ràng; báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh. Đồng thời chủ động thực hiện các bước nhằm tạo nguồn thu cho năm 2024 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023.

Tại Phiên họp, các thành viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào 9 báo cáo, tờ trình gồm: Quy định về quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải và lộ trình bố trí quỹ đất xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị; giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2024; đánh giá kết quả 2 năm thực hiện một số đề án, chương trình giai đoạn 2021-2025...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng, phát biểu chủ trì Phiên họp.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của các thành viên UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan tiếp thu tối đa các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện các nội dung và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Các thành viên UBND tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH năm 2023. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn được giao…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành chức năng khẩn trương tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch KT-XH năm 2024; xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; kế hoạch đầu tư công năm 2024 và năm 2025, bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, chú trọng ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển...