Góp ý vào Đề cương chi tiết Lịch sử Thái Nguyên

Thu Huyền 14:35, 20/03/2024

Ngày 20-3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học góp ý Đề cương chi tiết Lịch sử Thái Nguyên (từ khởi nguồn đến năm 2025). Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Đề tài, đồng chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Cuối tháng 11-2023, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2973/QDD-UBND về việc phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu, biên soạn lịch sử tỉnh Thái Nguyên” và chọn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì thực hiện.

Dựa vào các cứ liệu và mốc lịch sử dân tộc nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, sau 4 tháng triển khai, đến nay, Ban Chủ nhiệm Đề tài và các thành viên đã hoàn thành Đề cương sơ lược và Đề cương chi tiết. Dự kiến, cuốn Lịch sử tỉnh Thái Nguyên gồm 2 tập, 12 chương; phục dựng lại quá trình hình thành, phát triển của tỉnh từ khởi nguồn đến nay trên tất cả các phương diện một cách hệ thống, chuyên sâu. Đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của tỉnh Thái Nguyên đối với lịch sử dân tộc qua các thời kỳ. Đây cũng sẽ là nguồn tư liệu có giá trị, độ chính xác cao, phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục, tuyên truyền về lịch sử của tỉnh đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao dự thảo Đề cương khi đã bám sát, phù hợp với tiến trình lịch sử của dân tộc, làm rõ các mốc lịch sử tiêu biểu của Thái Nguyên để cho thấy sự chuyển biến của tỉnh từ khởi nguồn đến năm 2025. Bên cạnh đó, đại biểu cũng góp ý chi tiết về bố cục, kết cấu Đề cương, cách đặt tiêu đề; đề nghị bổ sung thêm các nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu để làm nổi bật sự khác biệt, điểm nhấn của Thái Nguyên so với các địa phương khác trong tiến trình lịch sử dân tộc, đặc biệt là khai thác sâu về vị trí, vai trò của tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến...

Đại biểu góp ý vào dự thảo Đề cương.
Đại biểu góp ý vào dự thảo Đề cương.

Trên cơ sở các góp ý cặn kẽ, xác đáng của đại biểu tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm Đề tài sẽ tiếp thu, hoàn thiện Đề cương chi tiết và triển khai các bước tiếp theo. Thời gian tới, Ban Chủ nhiệm Đề tài mong muốn các nhà nghiên cứu lịch sử tại tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu tham dự tiếp tục giúp đỡ, hợp tác để hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Dự kiến, cuốn sách Lịch sử Thái Nguyên (từ khởi nguồn đến năm 2025) sẽ xuất bản vào cuối năm 2025.