Tạo môi trường, động lực cho sinh viên vào Đảng

Hoàng Anh 07:47, 08/06/2023

Sinh viên là một bộ phận ưu tú trong thanh niên, có trình độ cao. Bởi vậy, nếu được phát hiện, bồi dưỡng để được đứng vào hàng ngũ của Đảng sẽ tạo thêm động lực cho sinh viên tiếp tục nỗ lực học tập, sáng tạo, cống hiến... Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, công tác phát triển Đảng trong sinh viên được các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên chú trọng.

Một buổi Lễ kết nạp đảng viên cho sinh viên của Chi bộ Văn phòng Đoàn Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên.
Một buổi Lễ kết nạp đảng viên cho sinh viên của Chi bộ Văn phòng Đoàn Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên.

Cũng như các trường thành viên khác trực thuộc Đại học thái Nguyên, bên cạnh công tác đào tạo, trang bị kiến thức chuyên ngành, các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên được Trường Đại học Y-Dược đặc biệt chú trọng.

Nhà trường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống của Đảng, Đoàn, của đất nước cho các lớp sinh viên. Qua kết quả rèn luyện học tập, hoạt động đoàn, hội, nhiều sinh viên ưu tú đã được giới thiệu cho tổ chức đảng để bồi dưỡng, kết nạp. Nhà trường luôn xác định làm tốt công tác phát triển đảng viên trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Chi bộ Văn phòng Đoàn Thanh niên, Đảng bộ Trường Đại học Y-Dược (Đại học Thái Nguyên), là một trong những điểm sáng về công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên từ sinh viên.

Hiện nay, Chi bộ có 188 đảng viên (trong đó có 183 sinh viên), chia thành 10 tổ đảng. Đây là chi bộ có số lượng đảng viên sinh viên nhiều nhất của Đại học Thái Nguyên.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Đông, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn Trường Đại học Y-Dược, chia sẻ: Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Bởi vậy, ngay sau khi sinh viên nhập học, Chi bộ đã dành riêng một nội dung giới thiệu phát triển Đảng và chỉ rõ những mục tiêu để sinh viên phấn đấu trở thành đảng viên. Trong đó, đoàn viên, sinh viên cần chú trọng học tập, rèn luyện đạo đức và nâng cao nhận thức chính trị. 

Tương tự, tại Trường Đại học Khoa học, bên cạnh việc phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong học tập, nghiên cứu, các hoạt động tình nguyện cũng được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường tổ chức thường xuyên, liên tục, như: Tiếp sức người bệnh, tiếp sức mùa thi, hỗ trợ các thí sinh, hiến máu nhân đạo…

Một buổi Lễ kết nạp đảng viên mới cho sinh viên của Chi bộ Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học.
Một buổi Lễ kết nạp đảng viên mới cho sinh viên của Chi bộ Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học.

Các hoạt động trên đã thu hút và phát huy được sức mạnh của sinh viên, tạo cơ hội để các em phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thạc sĩ Nguyễn Thái Sơn, Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học, chia sẻ: Chúng tôi nhận thức rõ, việc tham gia xây dựng Đảng, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng. Việc tuyên truyền để sinh viên hiểu và tự giác phấn đấu, rèn luyện, đặt mục tiêu rõ ràng luôn được tổ chức đoàn, hội đặc biệt quan tâm. Sinh viên hiểu rằng khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào và là một phần hành trang quan trọng bước vào đời sau khi rời ghế nhà trường. Bởi vậy, để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, sinh viên không chỉ cần có thành tích học tập rất xuất sắc, mà còn là những nhân tố tích cực trong công tác đoàn và các phong trào thi đua. Tiến tới, chúng tôi đề xuất thành lập chi bộ sinh viên để quy tụ các đảng viên sinh viên về một mối, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong sinh hoạt cũng như phân công nhiệm vụ cho các đảng viên.

Có thể nói, các phong trào đoàn, hội cũng như học tập, rèn luyện luôn được sinh viên các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên hưởng ứng tích cực. Ngoài phong trào chung, mỗi trường lại phát động, tổ chức phong trào thi đua phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị. Từ đó phát hiện những đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo môi trường thử thách, rèn luyện để sinh viên phấn đấu, xác định được mục tiêu, lý tưởng, vững tin bước vào đời sau khi tốt nghiệp.

Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên, Tiến sĩ Lê Văn Hiếu, thông tin: Trung bình mỗi năm, toàn Đại học Thái Nguyên cử khoảng 250 đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức về Đảng; trong đó, 150-180 người được kết nạp Đảng. Để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng trong sinh viên, hằng năm, Đoàn Đại học Thái Nguyên đều có kế hoạch, hướng dẫn phát động các phong trào thi đua, tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu cho sinh viên.