Tăng cường rà soát, hậu kiểm các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

Theo HNM 15:07, 29/11/2022

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học trong năm 2023 là rà soát, hậu kiểm các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Việc này nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo của các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và quyền lợi của người học. 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường rà soát, hậu kiểm các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.
 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường rà soát, hậu kiểm các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2021, cả nước có 408 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài hoạt động, đến năm 2022, giảm còn hơn 300 chương trình. Tổng số sinh viên theo học các chương trình liên kết là 25.000 sinh viên. Việc triển khai chương trình liên kết đào tạo ở một số cơ sở đào tạo cũng còn một số bất cập, khó khăn.

Để tháo gỡ khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông tư hướng dẫn, tăng cường quản lý đào tạo chương trình quốc tế nhằm cụ thể hóa Nghị định số 86/2018/NĐ-CP “quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục”. Việc rà soát các chương trình liên kết với nước ngoài cũng giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo cùng đánh giá những mặt được và mặt còn hạn chế, từ đó xác định giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng của các chương trình liên kết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến khích các cơ sở đào tạo có chương trình đào tạo quốc tế tham gia kiểm định bởi các tổ chức giáo dục quốc tế. Việc này giúp các nhà trường rà soát toàn bộ quá trình đào tạo, đánh giá kết quả “đầu ra” của sinh viên tốt nghiệp.