Phú Lương: Hỗ trợ trên 1,9 tỷ đồng chi phí học tập

Văn Hùng (Phú Lương) 12:57, 01/12/2022

UBND huyện Phú Lương vừa có quyết định phê duyệt danh sách trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, THCS được hưởng chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2022-2023, truy lĩnh chi phí học tập học kỳ II năm học 2021-2022.

Lãnh đạo huyện Phú Lương trao tiền hỗ trợ học sinh nghèo năm 2022.

Theo quyết định này, có 3.733 lượt học sinh được hỗ trợ, với tổng kinh phí là hơn 1,6 tỷ đồng. Trong đó, đối với chế độ miễn giảm học phí, tổng số tiền thực hiện là hơn 250 triệu đồng, gồm: bậc học mầm non 654 em, bậc THCS có 784 em. Đối với hỗ trợ chi phí học tập, tổng số tiền thực hiện là hơn 1,3 tỷ đồng, gồm: bậc học mầm non 541 em; bậc tiểu học 1.135 em và bậc THCS có 613 em. 

Quyết định còn phê duyệt danh sách truy lĩnh chi phí hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2021-2022 đối với 6 trường học. 

Ngoài ra, trong đợt này, UBND huyện Phú Lương cũng phê duyệt danh sách 61 học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng chế độ chính sách học kỳ I năm học 2022-2023, với tổng số tiền hơn 2 triệu đồng; phê duyệt danh sách 2 trường hợp dân tộc Ngái là học sinh mầm non và THCS theo quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học kỳ I năm 2022-2023, với số tiền hơn 4 triệu đồng. 

Tổng số tiền thực hiện hỗ trợ học tập theo các nội dung trên là hơn 1,917 tỷ đồng.