Đại học Thái Nguyên: Mở mới nhiều ngành đào tạo

Thảo Nguyên 18:06, 04/02/2024

Nhằm bắt nhịp xu thế phát triển, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong thời kỳ mới, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tiếp tục quan tâm đa dạng hóa ngành đào tạo.

Một tiết học của sinh viên Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên.
Một tiết học của sinh viên Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên.

Năm học 2023-2024, ĐHTN mở mới 4 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, 1 ngành đào tạo thạc sĩ và 6 ngành đào tạo trình độ đại học. Cũng trong năm học này, ĐHTN đã phê duyệt và cho phép đào tạo 20 ngành theo hình thức đào tạo từ xa; chuyển đổi 7 chương trình đào tạo chất lượng cao thành chương trình dạy và học bằng tiếng Anh.

Hiện nay, ĐHTN đào tạo 301 ngành, trong đó có 35 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, 65 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 7 ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa II, 20 ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, 6 ngành đào tạo bác sĩ nội trú, 142 ngành đào tạo trình độ đại học, 26 ngành đào tạo trình độ cao đẳng.

Thời gian tới, ĐHTN tiếp tục quan tâm đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, tăng cường liên kết, hợp tác, mở rộng quy mô đào tạo trong nước và quốc tế.