Dự kiến triển khai chương trình giáo dục mầm non mới từ năm học 2029-2030

Theo HNM 20:09, 11/02/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến triển khai đại trà chương trình giáo dục mầm non mới trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục mầm non.

Cô và trẻ Trường Mầm non Hoa Hướng Dương (quận Cầu Giấy).
Cô và trẻ Trường Mầm non Hoa Hướng Dương (quận Cầu Giấy).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non hiện hành; tổng quan chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về đổi mới chương trình giáo dục mầm non; nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về đổi mới chương trình giáo dục mầm non. Bộ cũng đã tổ chức thử nghiệm một số nội dung mới và hoàn thiện dự thảo chương trình giáo dục mầm non mới; thẩm định chương trình giáo dục mầm non mới trước khi thí điểm.

Từ căn cứ trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thực hiện thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới ở một số cơ sở giáo dục mầm non. Thời gian thực hiện thí điểm từ năm học 2025-2026 đến năm học 2027 -2028.

Để bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình thí điểm, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung xây dựng tài liệu, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về việc thực hiện chương trình; hỗ trợ, hướng dẫn các nhà trường tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi và đội ngũ giáo viên…

Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình giáo dục mầm non do ngân sách nhà nước bảo đảm và huy động từ xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất ưu tiên hỗ trợ đầu tư kinh phí cho các địa phương miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn để bảo đảm điều kiện tối thiểu thực hiện đổi mới chương trình giáo dục mầm non mới.

Từ kết quả thí điểm, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thực hiện đại trà chương trình giáo dục mầm non mới trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030.