Thái Nguyên: 22 cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

N.N 22:03, 28/03/2023

Ngày 28-3, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên thông báo danh sách các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động và địa điểm tiếp nhận hồ sơ người học lái xe của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh có 10 cơ sở đào tạo, 12 trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Theo đó, toàn tỉnh có 10 cơ sở đào tạo, 12 trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Các cơ sở đào tạo chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ của người học lái xe tại những địa điểm đã được cấp phép, không tiếp nhận hồ sơ qua trung gian hoặc tại địa điểm nào khác. Người học lái xe ô tô được ký hợp đồng đào tạo trực tiếp với cơ sở đào tạo lái xe theo đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
 

TT

Tên cơ sở đào tạo

Hạng xe được đào tạo

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

1

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giao thông vận tải Thái Nguyên -  Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

A1, B1 số tự động, B1, B2, C, E

- Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giao thông vận tải Thái Nguyên - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Địa chỉ: tổ 8, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

2

Phân hiệu đào tạo Việt Bắc - Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam

A1, B1 số tự động, B1, B2, C,D, E

1. Địa điểm thứ nhất:

- Trụ sở chính: Cơ sở 1 - Phân hiệu đào tạo Việt Bắc - Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam

- Địa chỉ: xã Sơn Cẩm, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Địa điểm thứ 2

- Cơ sở 2- Phân hiệu đào tạo Việt Bắc- Trường Cao đẳng Than- Khoáng sản Việt Nam

- Địa chỉ: tổ 6, phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Địa điểm thứ 3

- Văn phòng tuyển sinh - Khoa ô tô Sông Công- Phân hiệu đào tạo Việt Bắc - Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam

- Địa chỉ: đường Thống Nhất, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3

Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP

A1, B1 số tự động, B1, B2, C,D, E

1. Địa điểm thứ nhất:

- Trung tâm sát hạch loại 3- Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP

- Địa chỉ: tổ 8, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Địa điểm thứ 2

- Ban tuyển sinh- Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP

- Địa chỉ: tổ 7, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 

4

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

A1, B1 số tự động, B1, B2, C

1. Địa điểm thứ nhất:

- Cơ sở 1- Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

- Địa chỉ: tổ 9, phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Địa điểm thứ 2

- Cơ sở 1- Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

- Địa chỉ: số 12, đường Nha Trang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 

5

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên

A1, B1 số tự động, B1, B2, C

1. Địa điểm thứ nhất:

- Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên

- Địa chỉ: số 291A, đường Thống Nhất, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Địa điểm thứ 2

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên

- Địa chỉ: xóm Tướng Quân , xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

1. Địa điểm thứ 3:

- Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên

- Địa chỉ: phường Hồng Tiến, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

6

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

B2

- Văn phòng tuyển sinh: Tầng 2 tòa nhà C3 Trường Cao đẳng Công Nghiệp Việt Đức

- Địa chỉ: phường Thắng Lợi, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

7

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

A1, B1 số tự động, B1, B2, C,D, E, Fc

1. Địa điểm thứ nhất:

- Trường Trung cấp nghề Thái Hà

- Địa chỉ: tổ 10, phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Địa điểm thứ hai

- Trường Trung cấp nghề Thái Hà

- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cao Ngạn, xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

8

Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

A1,B1 số tự động, B1, B2, C,D

1. Địa điểm thứ nhất:

- Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

- Địa chỉ: xóm Tân Đức, xã Thịnh Đức, TP.  Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Địa điểm thứ hai

- Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

- Địa chỉ: số nhà 237, đường Thống Nhất, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

9

Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ

B1 số tự động, B1, B2, C

- Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ

- Địa chỉ: tổ 4, phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

10

Trường Trung cấp Công nghệ - Y khoa Trung ương

A1

- Trường Trung cấp Công nghệ- Y khoa Trung ương

- Địa chỉ: ngõ 409, đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

TT

Tên trung tâm sát hạch

Loại TTSH

Địa chỉ trung tâm sát hạch

1

Trung tâm sát hạch lái xe loại 1 thuộc Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam

Loại 1

tổ 6, phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 

2

Trung tâm sát hạch lái xe loại 1 thuộc Phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam

Loại 2

xã Sơn Cẩm, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3

Trung tâm sát hạch Quân khu 1

Loại 2

xã Linh Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4

Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà

Loại 2

Cụm Công nghiệp Cao Ngạn, xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

5

Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 thuộc Cơ sở đào tạo Thái Nguyên - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Loại 3

tổ 8, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

6

Trung tâm sát hạch loại 3 thuộc Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP

Loại 3

tổ 8, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

7

Trung tâm sát hạch loại 3 thuộc Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

Loại 3

tổ 9, phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

8

Trung tâm sát hạch loại 3 thuộc Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

Loại 3

xã Thịnh Đức, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

9

Trung tâm sát hạch loại 3 thuộc Trường Trung cấp Công nghệ - Y khoa Trung ương

Loại 3

phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

10

Trung tâm sát hạch loại 3 thuộc Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ

Loại 3

phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

11

Trung tâm sát hạch loại 3 thuộc Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên

Loại 3

xã Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

12

Trung tâm sát hạch loại 3 thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

Loại 3

phường Thắng Lợi, TP. Sông Công,  tỉnh Thái Nguyên.