Bổ trợ kiến thức cho cán bộ quản lý cơ sở khám, chữa bệnh

Thảo Nguyên 11:56, 22/05/2024

Trong hai ngày 22 và 23-5, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên phối hợp với Viện Nghiên cứu Tổ chức và Kinh tế số tổ chức khóa đào tạo về “Hệ thống quản lý tinh gọn LEAN, hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá năng lực phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022” cho hơn 50 học viên là cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Giảng viên và các học viên dự khóa đào tạo.
Giảng viên và các học viên dự khóa đào tạo.

Tại khóa đào tạo, học viên được các chuyên gia phổ biến kiến thức và hướng dẫn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tinh gọn LEAN, hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá năng lực phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý tinh gọn LEAN nhằm loại bỏ các lãng phí và bất hợp lý trong quá trình tổ chức công việc; hướng mọi hoạt động của các cơ sơ khám bệnh, chữa bệnh theo hướng tinh gọn, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ, mang lại sự hài lòng và đáp ứng nhu cầu cho người bệnh. 

Khóa đào tạo nhằm cụ thể hóa Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 và mục tiêu của Dự án khoa học - công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý tinh gọn LEAN kết hợp hệ thống quản lý năng lực và chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022 để nâng cao năng suất, chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.