TP. Thái Nguyên: Trên 3.700 hội viên nông dân được vay vốn ưu đãi

Chung An 11:07, 09/11/2023

Thời gian qua, Hội Nông dân TP. Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với các đơn vị hỗ trợ nguồn vốn vay để giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế. Hiện nay có trên 3.700 hộ hội viên nông dân của thành phố đang vay vốn ưu đãi, với tổng dư nợ trên 175 tỷ đồng.

Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gà đẻ trứng ở xã Linh Sơn (TP. Thái Nguyên) hiện có 13 thành viên là hội viên nông dân. Trong ảnh: Một cơ sở chăn nuôi gà đẻ trứng của gia đình hội viên.
Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gà đẻ trứng ở xã Linh Sơn (TP. Thái Nguyên) hiện có 13 thành viên là hội viên nông dân. Trong ảnh: Một cơ sở chăn nuôi gà đẻ trứng của gia đình hội viên.

Cụ thể, Hội Nông dân TP. Thái Nguyên nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 88 tỷ đồng, có hơn 2.700 hộ vay; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ trên 850 hộ vay, với tổng dự nợ gần 80 tỷ đồng; Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho vay trên 6 tỷ đồng, với 134 hộ vay…

Từ nguồn vốn này, các gia đình hội viên tập trung đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ đó hàng năm có khoảng 9.000 gia đình hội viên (chiếm trên 40% trong tổng số hộ hội viên) đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các lớp dạy nghề; hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp liên kết sản xuất.

Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức được 11 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 330 học viên; tập huấn 156 buổi cho gần 12.500 lượt hội viên; tổ chức 12 buổi hội thảo về các loại cây, con giống mới, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vi sinh cho trên 1.200 lượt hội viên…