Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn: Doanh thu đạt 47,7% kế hoạch năm

X.H 18:02, 04/05/2023

4 tháng đầu năm nay, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh chủ yếu được giao.

Thời gian qua, Công ty luôn nỗ lực bảo đảm an toàn về người và máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất.
Thời gian qua, Công ty luôn nỗ lực bảo đảm an toàn về người và máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 4, Công ty đạt sản lượng điện phát ra đầu cực là 319.005 MWh, bằng 43,1% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt trên 454 tỷ đồng, bằng 47,7% kế hoạch năm. Đồng thời, duy trì việc làm ổn định cho gần 280 lao động với mức thu nhập bình quân đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng; bảo đảm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

Thời gian tới, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp để duy trì vận hành ổn định các tổ máy phát điện; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và máy móc, thiết bị, không để xảy ra sự cố; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.