Thống nhất trình UBND tỉnh công nhận 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Quốc Tuân 10:55, 27/10/2023

Sáng 27-10, tại Sở Công Thương, Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2023 tổ chức họp để Ban Giám khảo báo cáo kết quả chấm điểm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Ngày 6/10/2023, Ban Giám khảo của Hội đồng Bình chọn đã họp và chấm điểm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Sau khi xem xét hồ sơ, kiểm tra thực tế, đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí và khung điểm, Ban Giám khảo kết luận tổng số sản phẩm đạt yêu cầu (70 điểm trở lên) là 43/43. Trong đó có 5 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ; 36 sản phẩm thuộc nhóm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và thực phẩm; 2 sản phẩm thuộc nhóm khác.

Các sản phẩm trưng bày tại cuộc bình chọn.
Các sản phẩm trưng bày tại cuộc bình chọn.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, các thành viên Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2023 đã bàn thảo, bình chọn, thống nhất trình UBND tỉnh công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2023 cho 30 sản phẩm đạt kết quả cao trong số 43 sản phẩm nói trên.

Mỗi sản phẩm được chấm theo thang 100 điểm, chia thành 4 tiêu chí:

+ Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất: 40 điểm

+ Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật – xã hội và môi trường: 40 điểm

+ Tiêu chí về văn hóa, thẩm mỹ: 10 điểm

+ Tiêu chí khác: 10 điểm