Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên: Nộp ngân sách Nhà nước tăng hơn 5 lần

Xuân Hải 09:32, 13/01/2023

Năm 2022, Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên đạt sản lượng nước thương phẩm trên 16 triệu m3, bằng 100,6% kế hoạch năm, tăng 2,6% so với năm 2021; tổng doanh thu đạt trên 175 tỷ đồng, bằng 101,3% kế hoạch năm, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Cán bộ kỹ thuật của Công ty  kiểm tra vận hành hệ thống bơm Nhà máy nước.
Cán bộ kỹ thuật của Công ty kiểm tra việc vận hành hệ thống bơm của nhà máy nước.

Theo chia sẻ của đại diện Công ty, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 những tháng đầu năm và nhờ sự nỗ lực của cả đội ngũ, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chủ yếu của đơn vị vẫn đạt và vượt so với kế hoạch.

Đặc biệt trong năm 2022, Công ty đã cân đối, bố trí kinh phí nộp các khoản phát sinh ngân sách Nhà nước năm 2022 và những năm trước được 58 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Công ty hiện đang bảo đảm việc làm ổn định cho 457 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt trên 9 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Cũng trong năm 2022, Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên cũng hoàn thành Dự án Phát triển hệ thống cấp nước TP. Thái Nguyên và xây dựng Nhà máy nước Nam Núi Cốc với công suất 50.000m3/ngày đêm, tăng công suất của Công ty từ 70.800m3 lên 120.800m3/ngày đêm.