Công ty CP Cơ khí Gang thép: Bảo đảm việc làm cho 400 lao động

Xuân Hải 15:20, 16/04/2023

Từ đầu năm đến nay, Công ty CP Cơ khí Gang thép đã đề ra nhiều giải pháp vượt qua khó khăn để duy trì sản xuất, kinh doanh có lãi, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

 

Cụ thể, quý I, Công ty đạt giá trị sản xuất công nghiệp 96 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022; sản xuất và tiêu thụ 28.274 tấn sản phẩm các loại, tăng 15% so với cùng kỳ; tổng doanh thu đạt trên 401 tỷ đồng; đảm bảo việc làm ổn định cho 400 lao động với mức thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng...

Từ nay đến cuối năm, Công ty CP Cơ khí Gang thép tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh: Chú trọng đổi mới công tác quản lý, điều hành; giảm tiêu hao điện, dầu và các vật tư đầu vào; nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ...