Masan High-Tech Materials: Phấn đấu doanh thu năm 2023 đạt 18.200 tỷ đồng

N.P.M 09:59, 18/04/2023

Ngày 18-4, tại Hà Nội, Công ty CP Masan High-Tech Materials tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng bền vững”.

Ông Danny Le, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty dự và phát biểu khai mạc Đại hội.
Ông Danny Le, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Masan High-Tech Materials, phát biểu khai mạc Đại hội.

Năm 2022, nhờ nhu cầu và giá các sản phẩm Vonfram tiếp tục tăng mạnh nên Masan High-Tech Materials đã đạt doanh thu kỷ lục là 15.550 tỷ đồng, tăng 1.985 tỷ đồng (tương đương 15%) so với năm tài chính 2021.

Doanh thu từ Vonfram tăng 13%, trong đó 70% đến từ các sản phẩm Vonfram cận sâu - Vonfram Cacbua và bột Vonfram của H.C. Starck Tungsten Powders - công ty thành viên của Masan High-Tech Materials có trụ sở tại Đức (H.C. Starck).

Dây chuyền sản xuất của
Dây chuyền sản xuất của Masan High-Tech Materials.

Lợi nhuận trước lãi vay, khấu hao và thuế (EBITDA) tăng 5%, đạt 3.203 tỷ đồng - EBITDA cao thứ hai từ trước đến nay...

Năm 2023, Công ty CP Masan High-Tech Materials tập trung xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn tích hợp đầy đủ chuỗi chu trình khép kín bao gồm: Thu gom, xử lý tái chế vật liệu phế liệu, trả lại nguyên liệu sản xuất.

Ông Craig Richard Bradshaw, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2022, những mục tiêu năm 2023.

Theo đó, Vonfram sẽ được thu hồi từ các sản phẩm pin và in 3D đã qua sử dụng và đưa vào tái chế, trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm mới. Công ty kỳ vọng doanh thu năm 2023 sẽ đạt khoảng 16.500 - 18.200 tỷ đồng, tăng 6-17% so với năm trước.

Đại hội đã tiến hành thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023; thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho các thành viên Hội đồng quản trị; thông qua phương án chia cổ tức năm 2022; phương án phát triển cổ phần mới…